درباره محصول صنعتی

این شرکت با داشتن ظرفیت و امکانات جامع آماده دریافت هرگونه سفارش در زمینه طراحی ، ساخت و تولید انواع قطعات صنعتی در تمام صنایع های مختلف میباشد.

محصول ترکیبی از فلز و لاستیک مربوط به سیستم های
حفاری چاه و تونل دارای استاندارد ویژه تحمل فشار و سایش خاک
.